Dexicon tar för närvarande inga nya uppdrag p.g.a. fullt engagemang.

Vänliga hälsningar,
Magnus Andersson


Dexicon

Telefon:

0200 - 58 60 99

E-post:

magnus.andersson@dexicon.se

Harholmsvägen 39

Från utlandet:

+46 8 755 60 99

Webbplats:

http://www.dexicon.se

179 97 Färentuna

Mobil:

070 - 72 72 369