Tjänster

Dexicon erbjuder bland annat följande tjänster:

  • Programmering i Microsoft Office, såsom intelligenta mallsystem i Word för automatisk och snabb framtagning av brev, offerter, fakturor, fax, blanketter, etc.

  • Utveckling av databaser i MS Access, MS SQL och andra miljöer.

  • Utveckling av skriptförsedda kalkylblad i MS Excel.

  • Design av websidor med funktionalitet i ASP eller PHP mot databas, DHTML, etc.

  • Utveckling av fristående windowsapplikationer i Delphi Pascal, Visual Basic, etc. enligt kundens behov.

Har ni andra behov? Hör av er så diskuterar vi fram en lösning.

Kontakta oss för kostnadsfri offert.